Сайт на първи клас

На добър час в първи клас! 


Добре дошли, първокласници, деца!

Момиченца, момченца малки

с очички ясни като лятна синева!

От днес вие ще сте мои малки птички,

които смело ще се учат да летят,

докато от буквичките правят срички,

докато сричките във думички редят!

От днес вие ще сте

като работливите пчелички,

които много важни са за всички,

защото ценен мед събират във тетрадки

и бързо, лесно разрешават

и най-трудните загадки

със много цифрички и

най-различни знаци!

Медът на знанието ще събирате

във умните главици -

там ще се родят и

вашите заслужени шестици!

Това е класната ви стая -

във нея като в кошер жив

ще тече и вашият прекрасен

ученически живот щастлив!

Тук ще пишем, смятаме, четем!

Тук ще творим -

ще рисуваме и пеем без да спрем!

Тук приятелство и честност ще цари -

ще бъдем заедно и в трудност, и в игри!

Тук ще се забавляваме, докато учим

как във живота най-много да сполучим!

Добре дошли!На добър час!

За първи път във първи клас

сте седнали на ученическите чинове!

а там букварчето ви гледа и зове -

по - бързо страничките

нови да разтворим,

прозорчето на знанието

вече да отворим!

Аз ще бъда винаги до вас -

и в междучасие, и във учебен час!

Да ви показвам към знанието

пътя на мен е отредено

и вярвам, че удоволствието да работим

заедно със вас

ще бъде споделено!

г-жа Даниела Петрова