ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНАНАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. - 05.11.2017 г. вкл. - есенна
23.12.2017 г. - 02.01.2018 г. вкл. - коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. - 06.02.2018 г. вкл. - междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. - 09.04.2018 г. вкл. - пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. - неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. - I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

15.05.2018 г. - XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. - I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. - V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. - V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. - VIII - XI клас (18 учебни седмици)